Optimal prestation

OPTIMAL PRESTATION

Optimera din fysik


Är du elitidrottare eller elitmotionär och behöver ta det där extra steget för att nå din fysiks fulla potential och maximera prestationen i din idrott? Här lägger vi upp både generell och specifik träning för just den kravprofil du har i din idrott och i det nuläge du befinner i. Även om du idag tränar med ett lag så finns det otroligt många fördelar med att individanpassa din träning.


Idrotten idag är snabbare och mer fysiskt krävande än aldrig förr. Ingen kommer längre undan med en bristande fysik och att vara vältränad är ett måste för att du ska nå toppen.

Med ett ökat krav på idrottarens fysiska kvaliteter ställs självklart även ett högre krav på fysträningen. Att anamma ett holistiskt perspektiv på träningen, kost, sömn och återhämtningen är även det en självklarhet om du vill ha ett övertag mot dina konkurrenter.


Alla människor är olika och har olika förutsättningar, detta gäller även elittränande personer. Olika styrkor, skillnad i rörlighet och eventuell skadehistorik plus många andra faktorer gör ju att även om idrotten är densamma så bör fysträningen göras så individuellt som möjligt. Detta för att verkligen täppa till eventuella luckor, optimera resultaten och minimera skaderisken.