Rörlighet & Funktion

RÖRLIGHET & FUNKTION

Hur mår dina leder?

 

Vid rörlighetsträning arbetar vi främst för att öka kroppen och i synnerhet de olika ledernas robusthet, styrka och funktion. Men även för att få din kropp som helhet att röra sig mer energieffektivt och öka din kroppskontroll så att du både ska må och prestera bättre.


Kroppen är en sammanhängande enhet och att alla delar är ömsesidigt beroende av varandra. All rörelse som sker eller inte sker i dess olika delar påverkar resten av kroppen. Om en led i kroppen inte riktigt rör sig som den borde så kommer andra delar av kroppen ta över dess arbete. Vi strävar då efter att frigöra leden och få den att bli så självständig som möjligt innan vi adderar övningar där den måste samspela med andra leder och muskler. 

 

Om det behövs så implenterar vi övningar för att öka flexibiliteten specifikt i en led , men också övningar i olika svårighetsgrader för att stärka kroppen i den nyvunna rörligheten. Att ha en god styrka i en leds ytterlägen är en viktig faktor, då det borgar för en mycket bättre funktion och kontroll av hela rörelseomfånget. 

 

Jag använder mig främst av det vetenskapligt grundade och mycket effektiva Functional Range Systems och deras principer när det kommer till rörlighetsträning. Flertalet professionella idrottslag i världen såsom NHL, NBA med flera, samt andra idrottare på den allra högsta nivån använder också dessa metoder för att reducera risken för skador och öka prestationen. 


Det går bra att boka och enbart köra rörlighetsräning om man så vill eller känner att man behöver det, men annars så väver vi in det i den vanliga träningen om jag ser att det behovet finns.